Potwierdzamy – posiadamy Certyfikat członkostwa PIT na 2018 rok

Potwierdzamy – posiadamy Certyfikat członkostwa PIT na 2018 rok

26 lutego 2018

Polska Izba Turystyki jest ogólnopolską organizacją samorządu turystycznego. Zadaniem Polskiej Izby Turystyki jest wszechstronne działanie na rzecz podmiotów gospodarczych zrzeszonych w PIT, reprezentowanie członków PIT na forum rządowym oraz międzynarodowym oraz prowadzenie lobbingu na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego.

Członkowie PIT mają możliwość uczestniczenia w targach turystycznych polskich i międzynarodowych na preferencyjnych zasadach oraz na bieżąco są informowani o najnowszych tendencjach turystyki światowej. Dzięki uczestnictwu PIT w ECTAA Członkowie Izby mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z uczestnictwem branży turystycznej w nowych warunkach unijnych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://www.pit.org.pl/

 

>