Zawsze ubezpieczani na 2 mln $ – TARIFA Corporate Events – Tworzymy niezwykłe wydarzenia firmowe
Zawsze ubezpieczani na 2 mln $

Zawsze ubezpieczani na 2 mln $

30 października 2019

Bezpieczeństwo Uczestników naszych eventów to dla nas priorytet. Właśnie ze względu na stale rosnące zagrożenia cywilizacyjne i technologiczne zdecydowaliśmy się ubezpieczyć organizowane przez nas wydarzenia na rekordową kwotę 2 mln dolarów. Tak wysoka suma polisy ubezpieczeniowej, to gwarancja zdrowia i spokój naszych Partnerów Biznesowych i ich Pracowników.  Dla nas bezpieczeństwo i satysfakcja nie mają górnych limitów.

Standardowe ubezpieczenie z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej OC to już nie tylko indywidualna inicjatywa Organizatora, ale spełnienie wymogu ustawowego. Jednak dodatkowe OC, to dobrowolne ubezpieczenie z którego korzystamy by mieć jeszcze większą pewność ochrony życia i zdrowia osób uczestniczących w organizowanych przez nas wydarzeniach.  Gwarantuje ono dodatkową wypłatę odszkodowania – w różnorodnych konfiguracjach nieszczęśliwych zdarzeń. Warto być ubezpieczonym, bowiem bezpieczeństwo Uczestników jest wartością bezcenną.

 Ubezpieczeni na każdą ewentualność

Agencja TARIFA CORPORATE  EVENTS jako organizator wielu różnorodnych wydarzeń, każdorazowo ubezpiecza organizowane przez siebie event’y. Są to imprezy masowe o charakterze teambuilding’owym, konferencyjnym /z występami gwiazd estrady/ i biznesowym. Ubezpieczamy nie tylko mienie, czyli użytkowany sprzęt nagłośnieniowy, meble, dekoracje, ale przede wszystkim zdrowie Uczestników. Wysokie wymogi bezpieczeństwa, które zawsze spełniamy wspieramy dodatkową polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej /OC/, ponieważ zdrowie i dobre samopoczucie Uczestników naszych wydarzeń jest bezcenne. Jako organizator wielu spotkań dużych grup osób ubezpieczamy się na wypadek strat poniesionych w wyniku odwołania imprezy, choroby wykonawców, czy sytuacji, nad którymi nie można zapanować. W pracy TEAM’U TAFRIFA najważniejsze jest, by zarówno Klient, jak i jego Pracownicy – Uczestnicy naszych wydarzeń czuli się komfortowo i bezpiecznie. Zawsze „spinamy” wszystkie punkty scenariusza mając na uwadze dobro i zdrowie osób uczestniczących w imprezie.

Jesteśmy przezorni i ubezpieczeni

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, czyli dodatkowe klauzule dają Klientom i nam spore poczucie bezpieczeństwa. Nie zwalnia nas to jednak od utrzymywania najwyższych standardów organizacyjnych. Wysoka kwota ubezpieczenia daje nam pewność zwrotu kosztów od Ubezpieczyciela w przypadku groźnego wypadku przy pracy lub szkody, którą ponieśli Uczestnicy podczas organizowanej przez nas imprezy. Odszkodowanie będzie przysługiwać również w momencie zniszczenia przez naszych Uczestników lub Pracowników rzeczy lub dostarczenia nam przez podwykonawcę wadliwych produktów. Mimo formalnego ubezpieczenia organizowanych przez nas event’ów, czujemy ogromną odpowiedzialność za przebieg całego spotkania. Z wielką uwagą dbamy o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. Aby przygotowywane przez Agencję TARIFA wydarzenie mogło się rozpocząć  musi  spełniać wszystkie wyśrubowane wewnętrzne kryteria, dotyczące kwestii ochrony Uczestników oraz uwzględnić wymogi ustawowe i techniczne.

Współpraca z TARIFA – korzyści

Zlecając Agencji TARIFA przygotowanie wydarzenia Klient otrzyma kompleksowy, precyzyjnie dopracowany produkt biznesowy, który nie tylko wyprzedzi oczekiwania, ale będzie również sumą kreatywnych pomysłów i najciekawszych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku event’owym. Konferencja, wyjazd teambuilding’owy, wydarzenie firmowe  ­–  wszystkie przygotowane przez nas spotkania są ubezpieczone na wypadek wielu różnych ewentualności. Mimo, że zawsze pod względem bezpieczeństwa nasze wydarzenia muszą spełniać wyśrubowane normy wewnętrzne i prawne, postanowiliśmy dodatkowo wysoko ubezpieczyć każde z przygotowanych wydarzeń. Wysokie ubezpieczenie OC to bezpieczeństwo i gwarancja otrzymania pomocy i zadośćuczynienia w  razie wypadku, którego mimo spełniania wysokich standardów nie uda się uniknąć. Zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników to dla nas priorytet.

>