Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

TARIFA SERVICES Sp. z o.o. IT Sp. komandytowa zrealizowała projekt w ramach projektu grantowego IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego.
Celem projektu jest zwiększenie odporności TARIFA SERVICES na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.
Zakupione oprogramowanie zwiększyło możliwości świadczenia usług o organizację wideokonferencji  – zarówno w formule online i hybrydowej. Wdrożenie nowego oprogramowania  oraz nowoczesny sprzęt komputerowy – zdecydowanie zwiększyło poziom technologiczny przedsiębiorstwa oraz zdolność do świadczenia wysokojakościowych usług.
Wartość projektu wynosi 189 148,78 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 78/100).
Dofinansowanie z budżetu środków Unii Europejskiej wynosi 132 404,15 PLN PLN (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta cztery złote 15/100)