Targi przedsiębiorstwa chemicznego

W ramach cyklu konferencji zajęliśmy się projektem i stworzeniem stoisk targowych, przy których zaproszeni goście mogli zapoznać się z częścią merytoryczną spotkań. Stoiska były przestrzenią edukacji, integracji i wymiany doświadczeń biznesowych. Były ponadto formą egzekucji marketingowej odświeżonego brandcodu Klienta.